Con đường đến thường trú Úc ngày càng khó khăn với các visa tay nghề

Di trú Úc – Những thay đổi trong yêu cầu của những visa tay nghề khiến những sinh viên quốc tế, lại một nữa phải gấp rút tìm phương hướng mới để chạm tay tới được ước mơ Úc. Trong thời gian qua, một...