_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"alouc.com","urls":{"Home":"http://alouc.com","Category":"http://alouc.com/bi-an","Archive":"http://alouc.com/2016/10","Post":"http://alouc.com/tin-nuoc-uc/uc-ca-map-tan-cong-nguoi-o-bang-new-south-wales-khien-nhieu-bai-bien-phai-dong-cua","Page":"http://alouc.com/ty-gia-do-la-uc-hom-nay","Attachment":"http://alouc.com/tin-nuoc-uc/uc-ca-map-tan-cong-nguoi-o-bang-new-south-wales-khien-nhieu-bai-bien-phai-dong-cua/attachment/ca2-1437365746416","Nav_menu_item":"http://alouc.com/tin-nuoc-uc/viec-lam-nha-o","Wpcf7_contact_form":"http://alouc.com/?post_type=wpcf7_contact_form&p=3516","Insertpostads":"http://alouc.com/insertpostads/affter-ct"}}_ap_ufee
Úc sẽ có nhiều thay đổi trong Visa định cư diện tay nghề

(www.Alouc.com) – Một số khuyến nghị chính bao gồm giảm giới hạn độ tuổi, và cho điểm nhiều hơn nếu người phụ thuộc đi cùng có các kỹ năng và yêu cầu phù hợp với Úc. Những thay đổi mà Ủy ban Năng...