(www.Alouc.com) – Một tạp chí Ấn Độ sửa bản đồ Trung Quốc thành hình tượng con gà màu đỏ khiến cộng đồng người Hoa nóng mặt. Tờ Ấn Độ Ngày nay (India Today) đăng ấn phẩm ngày 31/7 trong đó có bản đồ...