Ốc mặt trăng có thể sẽ là trào lưu ẩm thực mới ở Úc

Một nghiên cứu mới cho thấy ốc mặt trăng có thể là một loại hải sản được yêu thích mới tại Úc và cả thực khách lẫn những thợ lặn đều được khuyến khích thưởng thức và khai thác chúng.   Loại ốc biển...