6 ngành nghề dễ dàng xin thường trú Úc

Đăng ngày

Di Trú Úc – Muốn xin thường trú Úc? Bỏ qua những ngành phổ biến từng làm mưa gió một thời như IT hay Kế toán đi. Những ngành sau đây là những ngành đang rất thiếu nhân lực và khả năng lấy thường trú rất cao. Nước Úc có một trong những chương trình…

Nhà Tài Trợ