Úc: Những thay đổi về JobKeeper và JobSeeker

Chính phủ Úc sẽ cắt giảm tài trợ JobKeeper và JobSeeker kể từ cuối tháng 9 và chương trình này dự tính sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2021. Người lao động nên nắm rõ những quyền lợi của mình trong trường hợp bị tạm ngừng làm việc (stand down) và bị nghỉ việc (redundancy).

Những thay đổi về JobKeeper

Theo Luật sư Andie Lam,

  • Kể từ cuối tháng 9/2020, khoản tiền JobKeeper sẽ bị giảm xuống còn $1.200/hai tuần cho nhân viên toàn thời gian, và $750/hai tuần đối với nhân viên bán thời gian.
  • Bắt đầu từ tháng 1/2021, khoản tiền tài trợ này sẽ một lần nữa giảm xuống còn $1.000/hai tuần cho các nhân viên toàn thời, và $650/hai tuần cho nhân viên bán thời.
  • JobKeeper dự tính sẽ kết thúc vào ngày 28/3/2021

Những thay đổi về JobSeeker

  • Kể từ tháng 9/2020, khoản trợ cấp thêm $550 cho người thất nghiệp trong mùa dịch covid-19 sẽ giảm chỉ còn $250/hai tuần, có nghĩa là tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp nhận được giảm từ $1.115 xuống còn $815/hai tuần.
  • JobSeeker được gia hạn đến tháng 12/2020
  • Tương lai của tài trợ JobSeeker sau tháng 12/2020 sẽ được thông báo trong vài tháng tới, nhưng rất có khả năng tài trợ này sẽ vẫn còn tiếp tục trong năm 2021 nhưng ở một dạng khác.
  • Kể từ ngày 4/8/2020, những ai nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ phải đăng ký với các dịch vụ tìm việc và phải tìm kiếm bốn công việc mỗi tháng.

Tạm ngừng làm việc (stand down) và bị nghỉ việc (redundancy)

  • Stand down – tạm thời ngưng việc do công việc trì trệ do ảnh hưởng Covid-19: không được trả lương, nhưng được yêu cầu lấy lương ngày nghỉ chưa sử dụng, tùy theo người chủ có đăng ký chương trình JobKeeper hay không mà nhân viên được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình này.
  • Redundancy – nghỉ việc luôn: người lao động cần được thông báo trước một khoảng thời gian, trả tiền cho nghỉ việc tối thiểu theo luật lao động và trả lương các ngày nghỉ chưa sử dụng.

Theo SBS

Đang tải...

Đối Tác Uy Tín