(www.Alouc.com) – Có lẽ nào mẹ lại ghét bỏ con đến như vậy khi cùng với nhân tình bạo hành con đến chết? Câu chuyện của cô bé bị mẹ và nhân tình bạo hành tại Slovenia chắc chắn sẽ khiến bạn không cầm...