Những đội tuần tra trên không bổ sung sẽ rà quét cá mập tại các bãi biển trên bờ biển phía bắc NSW trong những ngày nghỉ học. Từ giữa ngày hôm nay 19/9 cho đến 6/10, chính phủ sẽ tài trợ việc theo dõi...