Tin Nước Úc – Đa số các bãi biển ở NSW đều “sạch” và đạt tiêu chuẩn nhưng năm nay có tới 3 bãi biển ở đây không đạt tiêu chuẩn về an toàn. Ba bãi biển “bẩn” không an toàn đó là Rose Bay, Terrigal, và...