Home Cộng Đồng Việt Nam: Bộ trưởng đi xe dưới 1,1 tỉ, chủ tịch tỉnh đi xe dưới 920 triệu
Cộng Đồng

Việt Nam: Bộ trưởng đi xe dưới 1,1 tỉ, chủ tịch tỉnh đi xe dưới 920 triệu

Chính phủ vừa ban hành nghị định 04/2019 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô phục vụ công tác, làm căn cứ giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng xe, thuê dịch vụ ôtô từ trung ương tới địa phương.

Định mức này sẽ áp dụng với xe phục vụ các chức danh, xe phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân nhà nước.

4 chức danh có xe đưa đón trọn đời

Theo quy định của nghị định này, có 4 chức danh được sử dụng thường xuyên một ôtô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.

Bên cạnh đó, các chức danh được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác bao gồm ủy viên Bộ Chính trị, bí thư BCH Trung ương Đảng, phó chủ tịch nước, phó thủ tướng, phó chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, các chức danh tương đương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM, TP Hà Nội và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên cũng được sử dụng thường xuyên một ôtô trong thời gian công tác.

Về trang bị chủng, loại xe, căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng quyết định chủng loại xe trang bị cho các chức danh này theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng đi xe không quá 1,1 tỉ đồng

Đối với các chức danh thấp hơn chỉ được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỉ đồng.

Các chức danh này gồm trưởng ban Đảng ở trung ương, ủy viên BCH trung ương, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tổng Kiểm toán nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

Bên cạnh đó, các phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, trưởng các đoàn thể ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

Bí thư các tỉnh, thành phố, các chức danh phó bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố, chủ tịch UBND thành phố, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách của Hà Nội, TP.HCM cũng được sử dụng xe công có giá không quá 1,1 tỉ đồng.

Chủ tịch tỉnh đi xe không quá 920 triệu đồng/chiếc

So với dự thảo lần đầu được công bố từ năm 2017, nghị định 04/2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô vừa được ban hành đã bỏ việc khoán xe công với cấp thứ trưởng, chủ tịch tỉnh và cấp tương đương.

Theo đó, cấp chủ tịch tỉnh, thứ trưởng, phó ban Đảng và cấp tương đương, tổng cục trưởng, phó các đoàn thể trung ương, bí thư thường trực Trung ương Đoàn và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên cũng được sử dụng ôtô công đưa đón với giá tối đa 920 triệu đồng/xe.

Tương tự, một loạt chức danh khác như phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Riêng Hà Nội, TP.HCM, chức danh ủy viên Ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng được hưởng chế độ xe đưa đón.

Tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng quyết định thành lập chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc cũng chỉ được đi xe công dưới 920 triệu đồng/chiếc.

Theo Tuổi Trẻ