Úc: Phí bảo hiểm y tế sẽ tăng đến 40% từ tháng 4/2017

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Với người dân Australia, việc phí bảo hiểm thường xuyên tăng không còn là một thông tin mới. Và, nếu bạn đang có hợp đồng bảo hiểm với một trong những tổ chức bảo hiểm lớn nhất Australia như Medibank hoặc Bupa, thì phí bảo hiểm mà bạn phải chi trả chắc chắn…