Tin Tức Nước Úc – Căn nhà được dọn dẹp thuộc về Bruce Roberts, một người sống ẩn dật được cho là đã qua đời một cách tự nhiên vào tháng 7 năm ngoái. Nhân vật thứ hai qua đời trong điền trang tại...