Gia đình du khách Australia vô cùng hoảng hốt khi thấy con trai từ toilet bước ra và trên người đầy máu. Jaydon Sienkiewicz từ Australia tới Thái Lan du lịch. Khi đến hộp đêm Mixx Discotheque ở nam...