Home phát tiền cho dân

phát tiền cho dân

Cộng Đồng

Những đất nước chia tiền cho người dân

Một số nước tặng người dân tiền để thử nghiệm thu nhập cơ bản phổ thông, mừng vua lên ngôi hay vì thặng...

Cộng Đồng

Dân làng Thụy Sỹ được chia gần 2.600 USD mỗi tháng

Người dân làng Rheinau sẽ nhận được khoảng 2.570 USD mỗi tháng, và không có điều kiện ràng buộc. Một ngôi làng ở...

Cộng Đồng

Chính phủ Singapore chia hơn 500 triệu USD cho người dân

Tất cả người dân Singapore từ 21 tuổi trở lên sẽ nhận một khoản tiền từ Chính phủ, được gọi là “hồng bao”....