Melbourne: Toàn bộ hệ thống xe điện sẽ sử dụng năng lượng mặt trời

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Hệ thông xe điện được biêt đên là biên tượng của thành phô Melbourne sẽ sớm chuyên sang sử dụng năng lượng mặt trời dựa trên sáng kiên thúc đây năng lượng tái tạo của chính quyên bang Victoria. Chính quyền bang Victoria dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời…

Đối Tác Uy Tín