Quản lý thị trường “không biết”, “không thấy” trong những vụ Con Cưng, Khaisilk….

Đăng ngày

(www.Aloucc.com) – Vụ Con Cưng, Khaisilk, Mumuso và hầu hết các vụ gian lận thương mại xảy ra thời gian qua đều do khách hàng tố giác, trong khi lực lượng quản lý thị trường lại… “không biết”, “không thấy”! Gần 1 tuần sau khi có quyết định kiểm tra các cửa hàng kinh doanh…

Đối Tác Uy Tín