Home Cộng Đồng Việt Nam: Bán dầu thô được 23.700 tỉ, trả lãi vay hơn gấp đôi
Cộng Đồng

Việt Nam: Bán dầu thô được 23.700 tỉ, trả lãi vay hơn gấp đôi

5 tháng qua thu được 549.000 tỉ đồng, trong đó thu dầu thô đạt 23.700 tỉ. Thế nhưng, số tiền mà Chính phủ phải trả nợ là hơn 85.800 tỉ đồng, trong đó hơn 50.000 tỉ là trả lãi vay.

Theo kết quả điều hành ngân sách 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết lũy kế thu 5 tháng qua đạt 549.000 tỉ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tổng thu nội địa 5 tháng đầu năm đạt hơn 442.000 tỉ đồng. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù như thu từ đất, xổ số, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước thì số thu nội địa ước đạt hơn 342.000 tỉ đồng.

Số thu từ dầu thô tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 23.700 tỉ đồng.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách đạt 82.470 tỉ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2017.

Còn về chi, 5 tháng qua, tổng số chi đạt 526.600 tỉ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 94.100 tỉ đồng, chi thường xuyên là 379.000 tỉ đồng, chi trả nợ lãi 50.700 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính thông tin chi tiết hơn về giá trị chi trả nợ của Chính phủ trong 5 tháng đầu năm là 85.817 tỉ đồng. Trong đó, số tiền trả nợ trong nước là 65.727 tỉ đồng, trả nợ nước ngoài là 20.089 tỉ đồng.

Về vay nợ, tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội vừa diễn ra, bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình nợ công được quản lý chặt chẽ trong hai năm 2016 và 2017, giảm từ 63,6% cuối năm 2016 xuống còn 61,4% cuối năm 2017, giảm 2,2% so với GDP.

Ông Dũng cũng cho biết nợ công đã cơ cấu tích cực cả về kỳ hạn, lãi suất và tỉ lệ vay trong nước với vay nước ngoài.

Cụ thể, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ đã được kéo dài như năm 2011 bình quân là 3,9 năm đến 2017 là phát hành 12,74 năm. Qua đó, tăng kỳ hạn nợ bình quân danh mục trái phiếu Chính phủ của năm 2011 là 1,84 năm thì đến năm 2017 là 6,71 năm.

Lãi suất huy động cũng giảm mạnh qua các năm. Nếu năm 2011 bình quân huy động 12,1%/năm thì năm 2017 là 5,98%/năm, 5 tháng đầu năm 2018 bình quân huy động 4,12%/năm. Thời điểm này là thời điểm huy động trái phiếu Chính phủ rất rẻ.

Về cơ cấu vay nợ, tỉ trọng vay nước ngoài đã giảm từ 61% năm 2011 xuống còn 40% vào cuối năm 2017.

Theo Tuổi Trẻ