Home Cộng Đồng Chốt thương vụ chưa từng có trong lịch sử: Twitter chính thức bán mình cho Elon Musk, giá 44 tỷ USD
Cộng Đồng

Chốt thương vụ chưa từng có trong lịch sử: Twitter chính thức bán mình cho Elon Musk, giá 44 tỷ USD

Elon Musk chính thức sở hữu hoàn toàn Twitter.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *