(www.Alouc.com) – Hãng hàng không United Airlines gần đây đã từ chối yêu cầu của một hành khách về việc đưa một con công lên máy bay để ‘hỗ trợ tinh thần” cho cô trong chuyến bay khởi hành từ Sân bay...