Trong bản dự thảo đề xuất được công bố ngày 7/5, Hội đồng Thành phố Melbourne đã quyết định chi một khoản tiền đáng kể để nâng cấp chợ Queen Victoria Market – không gian giao thương buôn bán, sinh...