Cảnh sát đã thu giữ một kho vũ khí chết người bao gồm nhiều loại súng máy, súng trường, súng ngắn và những loại vũ khí khác nhau cùng với một số lượng ma túy đá trong một cuộc đột kích diễn ra tại...