(www.Alouc.com) – Số lượng nhà ở mới tại nước Úc được cấp phép vẫn ở mức cao, tuy nhiên theo các dữ liệu mới nhất tiến trình phê duyệt đang dần chậm lại. Các số liệu từ Cục Thống kê Australia, số...