(www.Alouc.com) – Một trong những cách thức để người dân thay vì giữ vàng trong nhà thì Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng, người ta gọi là “vàng giấy”. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Ngân...