(www.Alouc.com) – Ngoc Loan Tran là một trong 4 người biểu tình bị bắt vì tham gia kéo đổ bức tượng lính Liên minh miền Nam ở bang North Carolina.  Văn phòng cảnh sát trưởng quận Durham bắt 4 người...