Nhà chức trách Australia đã mở cuộc điều tra lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó trọng tâm hiện nay được dồn vào ngành công nghiệp giải trí ở nước này. Người đứng đầu Ủy ban Hoàng gia Australia – ông...