(www.Alouc.com) – Phó chánh thanh tra Bộ Công an cho rằng hiện nay còn nhiều bất cập trong việc kê khai và truy xuất nguồn gốc tài sản. Phát biểu tại hội nghị giao ban thanh tra các bộ ngành 6 tháng...