Do thịt bò Úc đang “hot”, hiện ở các tỉnh phía Nam đang manh nha mô hình nuôi bò Úc sinh sản để bán thịt. Chúng tôi đã đến một số cơ sở chăn nuôi để tìm hiểu xem hiệu quả nuôi bò Úc có thật cao như...