Nữ sinh Dương Mai đạt điểm cao nhưng không đủ để giành học bổng của các trường đại học hàng đầu tại Australia. Cô gái này gặp khó khăn trong việc học tiếp vì lý do tài chính. Rời gia đình sang...