Báo Úc – Câu chuyện giành học bổng ngành kỹ sư trường Đại học Monash ở Melbourne của Dương Mai – một nữ sinh người Việt Nam – thật không giống ai. Trong khi với hầu hết các học sinh tốt nghiệp phổ...