(www.Alouc.com) – Cậu đã trải qua 5 năm bị ép chăm cần sa trong điều kiện nguy hiểm, kể từ khi bị bắt cóc tại Hà Nội lúc 10 tuổi. Bộ nội vụ Anh vừa bị chỉ trích là tàn nhẫn khi quyết địch trục xuất...