(www.Alouc.com) – Câu ngạn ngữ cổ “muốn đẹp thì phải chịu đau đớn” đang diễn tả chính xác tình cảnh mà một số khách hàng cũ của một tiệm làm đẹp ở Melbourne đang trải qua. Họ cho rằng đây là kết quả...