Các lao động trong ngành đồ ăn nhanh đang làm việc ở Australia theo dạng visa 457 sẽ phải rời khỏi nước này khi thị thực hết hạn hoặc phải chuyển sang loại thị thực khác nếu muốn ở lại. >> Xem...