Alo Úc – Cuộc chiến thương mại với Mỹ đã trở thành đề tài thảo luận trên mạng xã hội tại Trung Quốc vượt cả những đề tài như World Cup. Cuộc chiến thương mại như thế đã bắt đầu với quyết định áp thuế...