(www.Alouc.com) – Nhà chức trách Úc vừa bắt giữ 27 lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại một nông trại dâu ở phía Nam Queensland và những người này đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi...