Visa diện hôn nhân Úc (bao gồm visa đính hôn và visa kết hôn Úc hoặc sống chung không hôn thú) là một trong những loại visa có số lượng hồ sơ cao nhất nhì tại Úc. Hàng năm, số lượng visa hôn nhân Úc...