(www.Alouc.com) – Tờ Thời báo Canberra từng liệt kê nhà hàng Việt này là một trong 5 địa điểm mà ở đó có “các bức tường biết nói”. Năm 2008, phát biểu trước hàng trăm doanh nhân Việt – Úc tại Hà Nội,...