Để nhận $50 tiền thưởng, các hộ gia đình chỉ đơn giản là truy cập vào một trang mạng trong khoảng thời gian từ 1/7 đến 31/12/2018. Chính phủ Victoria đã có thông báo đến tất cả các hộ gia đình trong...