Năm 2016 sắp qua đi, và có những điều chúng ta cần chuẩn bị cho năm mới. Từ chi phí khám răng cho tới giá xăng, giá điện sẽ tăng là những thứ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Giá điện tăng...