Gửi anh Tạ Quang Huy Cho em xin được trình bày với anh một việc khá rắc rối của em và mong sớm nhận được lời tư vấn của anh.   Hồi 19 tuổi, em có cưới một người vợ (tên Hằng) mà chúng em đã từng yêu...