Tin Tức Nước Úc – Hơn một triệu người Úc đang phải trả thêm $3000 cho bảo hiểm y tế tư nhân do kết quả của chính phủ. Có nghĩa là xét nghiệm, hình phạt về thời hạn và trợ cấp cắt giảm. Các hình phạt...