Báo Úc – Nhiều người dân vô cùng sửng sốt khi bắt gặp những con cá rơi từ trên trời xuống cùng cơn mưa sau một thời gian khô hạn kéo dài. Suốt một thời gian dài, người dân vùng Winton thuộc Queenland,...