(www.Alouc.com) – Việc “bán điểm bằng lái” trên mạng xã hội đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, nhưng kèm theo đó là những rủi ro không đáng có. “Bán điểm bằng lái” là gì? Khi chủ nhân của...