(www.Alouc.com) – Các băng nhóm tội phạm gốc Việt bị nghi dùng các tiệm làm móng ở Anh để buôn bán phụ nữ và rửa tiền. Trong cuộc bố ráp một tiệm làm móng ở vùng ngoại ô Southmead, hạt Bristol, phía...