Tin Nước Úc – Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Sydney, Australia, đã bỏ quên kim khâu trong tử cung của một sản phụ người Việt sau ca sinh mổ.  Bệnh viện Fairfield ở phía tây thành phố Sydney,...