(www.Alouc.com) – Sau khi tiếp nhận thông tin, PVcomBank ngay lập tức đã thực hiện việc tra soát để hoàn trả tiền cho khách hàng. Tối 1/3, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam...