www.Alouc.com – Lỗi trong các máy giặt của hãng Samsung thuộc diện bị thu hồi có thể gây cháy nổ, máy giặt nhà quý vị có thuộc danh sách đang bị thu hồi? Samsung là một thương hiệu đã trở thành người...