“Sau khi bảo lãnh cho vợ qua Úc định cư theo diện vợ chồng, tôi phát hiện cô ấy đã có chồng trước đó…”. Tôi hiện nay là quốc tịch Úc. Trước đây tôi sống ở Thái Lan được vài năm rồi định cư tại Úc theo...