Doanh nghiệp Đức dứt áo khỏi Trung Quốc, còn tôm hùm Úc chưa có lối ra?

Đăng ngày

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều nước muốn giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng vào Trung Quốc, nhưng giảm tới mức nào là điều cần được tính toán kỹ lưỡng. Nhật Bản đã dành ra 2,2 tỷ USD để giúp các công ty chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Các bộ trưởng thương mại châu Âu đã nhấn mạnh…

Đối Tác Uy Tín