Home Cộng Đồng Từ 2016 người lao động Đài Loan được nghỉ 8 buổi/tháng
Cộng Đồng

Từ 2016 người lao động Đài Loan được nghỉ 8 buổi/tháng

Theo luật lao động mới được sửa đổi, người lao động tại Đài Loan từ ngày 1/1/2016 sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi đáng kể về quy định số giờ làm việc bắt buộc.

lao động Việt Nam tại Đài Loan

Lao động làm việc trong một nhà máy điện tử tại Đài Loan

Cụ thể hơn, từ ngày 1/1/2016, người lao động tại Đài Loan được nghỉ 8 buổi/tháng. Thời gian làm việc tính lương cơ bản được quy định là 8 tiếng một ngày, 40 tiếng một tuần (quy định cũ là 84 tiếng 2 tuần).

Làm việc ngoài thời gian trên, người lao động sẽ được tính tăng ca. Trước đó, nhiều công ty ở Đài Loan yêu cầu người lao động làm cả thứ Bảy hàng tuần nhưng không tính tăng ca.

Bên cạnh đó, luật lao động mới của Đài Loan cũng quy định những mức phạt đối với chủ lao động vi phạm về việc tính thời gian làm việc đối với người lao động, cụ thể như sau:

– Thời gian làm việc mỗi ngày không quá 8 tiếng, mỗi tuần không quá 40 tiếng. Nếu chủ lao động vi phạm sẽ bị phạt 20-300 ngàn Đài tệ.

– Không được từ chối người lao động khi người lao động yêu cầu cung cấp bản sao dữ liệu dập thẻ chấm công. Nếu chủ lao động vi phạm sẽ bị phạt 20-300 ngàn Đài tệ.- Không được dùng lý do giảm thời gian làm việc từ 84 tiếng hai tuần xuống 40 tiếng một tuần để cắt giảm tiền công lao động. Nếu chủ lao động vi phạm sẽ bị phạt 20-300 ngàn Đài tệ.

– Chủ lao động phải ghi chép thời gian đi làm của người lao động chính xác đến từng phút. Dữ liệu dập thẻ chấm công phải bảo quản trong vòng 5 năm. Nếu chủ lao động vi phạm sẽ bị phạt 90-450 ngàn Đài tệ.

Nguồn: Báo Tin Nhanh