Home Cộng Đồng Lần đầu tiên Việt Nam có trường Đại học đào tạo “thạc sĩ phòng chống tham nhũng”
Cộng Đồng

Lần đầu tiên Việt Nam có trường Đại học đào tạo “thạc sĩ phòng chống tham nhũng”

(www.Alouc.com) – Lần đầu tiên Việt Nam có chương trình đào tạo Quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng ở cấp độ thạc sĩ.

Ngày 2/8, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật học về Quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên cấp độ thạc sĩ về vấn đề này ở Việt Nam và sẽ bắt đầu từ năm 2018.

PGS Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm Khoa Luật nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Do đó công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực là biện pháp nền tảng lâu dài có ý nghĩa rất quan trọng.

Khoa Luật là cơ sở đào tạo đại học đầu tiên, tổ chức giảng dạy, nghiên cứu về phòng chống tham nhũng một cách chính thức có hệ thống. Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định công bố chương trình đạo tạo thạc sĩ luật học về Quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng.

Đại biểu tham dự lễ công bố chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng.

Đại biểu tham dự lễ công bố chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: CTV

Chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo chuyên gia có kiến thức toàn diện, chuyên sâu cho cơ quan, tổ chức có nhu cầu về lĩnh vực này ở Việt Nam, như: cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cơ sở học thuật, cơ quan truyền thông…

Đối tượng tuyển sinh được mở rộng gồm những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật, những người có bằng tốt nghiệp các ngành liên quan mật thiết đến quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng.

Học viên theo học chương trình được hưởng hỗ trợ về điều kiện học tập của nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và đối tác quốc tế. Mỗi khoá học sẽ tổ chức ít nhất 3 cuộc hội thảo, seminar với nhiều chủ đề liên quan đến các vấn đề khác nhau về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng.

Theo Vnexpress