Visa Úc – Hàng triệu đô sẽ được chi cho việc hiện đại hóa quá trình xét duyệt visa của Úc, bao gồm việc giới thiệu nhiều công nghệ mới hơn, theo một thông báo. Khoảng 95.4 triệu đô sẽ được phân bổ...